بازتاب رسانه ای نوین صنعت

بازتاب رسانه ای صادرات بزرگترین خط تولید فلافل جهان به آمریکا ساخت نوین صنعت

[aparat id=’6tX3e’]

بازتاب رسانه ای دستگاه های فلافل زن نوین صنعت در رسانه ملی

[aparat id=’afTl5′]