صادرات نوین صنعت

صادرات خط کامل تولید فلافل به هلند

[aparat id=’PjMJx’]

صادرات دستگاه فلافل زن تمام اتوماتیک به سوئد

[aparat id=’q0Hjv’]

صادرات دستگاه فلافل زن رومیزی به عراق

[aparat id=’Blh1N’]