دستگاه اتوماتیک خردکن لوبیاسبز

دستگاه تمام اتوماتیک خردکن لوبیا سبز با سرعت بسیار بالا ( برش لوبیاسبز از ۱ تا ۱۶ کیلو در دقیقه )