انواع دستگاه اتوماتیک فلافل زن

انواع دستگاه های تولید فلافل شرکت نوین صنعت شامل مدل های تمام اتوماتیک سریN، مدل های تمام اتوماتیک صنعتی سری K، قالب زن اتوماتیک رومیزی وقالب زن اتوماتیک صنعتی میباشد .